Brandskyddsutbildning

Räddningstjänsten erbjuder endast utbildningar till medlemskommunernas personal. Privata aktörer och organisationer erbjuds inte utbildning då det bidrar till ojämnlika konkurrensförhållanden gentemot privata företag som erbjuder utbildning.

Den huvudsakliga utbildning räddningstjänsten erbjuder är brandskyddsutbildning, vilken är ett krav, att personal genomgår, inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Utbildningen ska genomföras vid behov, som styrs av personalens kunskapsnivå. Lämpligt intervall mellan utbildningstillfällena är ca 3 år. Andra utbildningar som erbjuds är t.ex. föreståndare brandfarlig vara mindre mängd. Befintliga utbildningar kan anpassas efter kundens önskemål och nya utbildningar kan tas fram efter kundens önskemål och räddningstjänstens förmåga. Målsättningen är att, vid förfrågan, kunna erbjuda medlemskommunerna utbildningar inom samtliga av räddningstjänstens kompetensområden.

Brandskyddsutbildning genomförs på plats hos kunden med hjälp av vår mobila utbildningsutrustning, alternativt på någon av våra brandstationer i förbundet. Utbildningen är ungefär 3 timmar lång och består till största del av teori men avslutas med praktiska övningar som t.ex. släckning med handbrandsläckare och/eller släckning av brand i kläder.

Utbildningen innehåller bland annat information om följande:

  • Räddningstjänsten Östra Skaraborg
  • Lagstiftning
  • Systematisk´t brandskyddsarbete (SBA)
  • Brandkunskap - statitstik, brandförlop, vad händer när någon larmar 112, film om rumsbrand, vad gör jag om det börjar brinna?, osv.
  • Brandsläckningsutrustning
  • Utrymning och utrymningsförutsättningar
  • Byggnadstekniskt brandskydd - brandceller, dörr i brandcellsgräns, osv.
  • Brandvarnare
  • Brandrisker
  • brandfarlig vara

Har ni frågor om utbildningen är ni välkomna att höra av er.