Brandinformation för grundskolan

Räddningstjänsten Östra Skaraborg erbjuder, från den 1 oktober 2013, gratis brandinformation till grundskoleelever i, primärt, årskurs 2, 5 och 8 i samtliga våra medlemskommuner, Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspång. Även andra årskurser kan ta del av informationen i mån av tid.

Syftet med brandinformationen är att ge eleverna grundläggande information om brand och brandskydd, hur man förebygger brand och vilket förhållningssätt som är lämpligt vid händelse av brand. Informationen ger också räddningstjänsten en möjlighet att skapa en god relation med våra medlemskommuners yngre invånare.

Informationen innehåller både teori och praktik och skiljer sig för olika åldersgrupper och blir mer avancerad ju äldre eleverna är. För lågstadieelever kommer de praktiska momenten att utgöras av förevisningar medan för mellanstadie- och högstadieelever utgörs de praktiska momenten av att eleverna själva får prova på olika uppgifter. Den teoretiska informationen kommer att vara mer omfattande ju äldre eleverna är. För t.ex. högstadieelever kommer tyngdpunkten i informationen att handla om anlagd brand, beteendet bakom anlagd brand samt vilka konsekvenser en anlagd brand kan få för samtliga inblandade.

Informationen kommer att ske till en klass åt gången för att skapa bra förutsättningar för kommunikation mellan räddningstjänstens personal och eleverna. Det är en fördel, men inget krav, om samordning kan ske så att flera klasser på samma skola kan informeras under en och samma dag.

Brandinformationen kommer att hållas av räddningstjänstens nya resurs, SMO-styrkan, där SMO står för Skydd Mot Olyckor. Styrkan består av erfarna brandmän och har som huvuduppgift att bidra med information till samhället gällande brand och brandskydd.

För att boka ett brandinformationstillfälle tar ni kontakt med SMO-styrkan med hjälp av kontaktuppgifterna till höger.