VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

I händelse av allvarlig olycka som innebär skaderisk, t ex brand med kraftig rökutveckling eller utsläpp av farlig kemikalie, skall allmänheten varnas och informeras. Detta sker genom att signalen "Viktigt meddelande" utlöses och att varnings- eller informationsmeddelande sänds via radio och TV. Signalen har karaktären:

Inom tätorterna Skövde, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Moholm, och Skultorp sänds signalen via fasta tyfoner och för övriga områden med hjälp av signaldon och högtalare på brandfordon. Då signalen ljuder uppmanas allmänheten att gå inomhus, lyssna på radion (P3 eller P4), stänga dörrar, fönster och ventilation samt avvakta ytterligare information via radion.
Signalen Viktigt meddelande provas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information i denna fråga finns upptagen i räddningstjänstens handlingsprogram samt kan erhållas hos Räddningstjänsten på tel. 0500-42 40 00 (vardagar 07.30-16.30).