Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Enligt lag om skydd mot olyckor får en kommun får föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Taxorna för sotning och brandskyddskontroll är beslutade av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Beslut om årlig uppräkning av taxorna är delegerat till Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Taxorna varierar mellan kommunerna beroende på bebyggelsestruktur och avstånd. Timpriset i taxorna är densamma för alla kommuner. Avgifterna hittar ni i dokumentet till höger och de är exkl. moms.