Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Kommunen bestämmer hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar dessutom om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.