Nya entreprenörer för sotning och brandskyddskontroll

Från och med 2020-01-01 är det nya entreprenörer som levererar tjänsten sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Östra Skaraborg i kommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspång.

 

Skillnaden för invånaren är att de flesta nu får en lägre kostnad över tid och att all får en bättre tjänst genom ökad tillgänglighet, ombokningsmöjligheter, kvällsbokning, sms-påminnelser, nya taxor, med mera. Bland annat kommer den tidsangivelse för när sotning eller brandskyddskontroll ska genomföras sänkas till 1 timme från 2 timmar idag, vilket innebär kortare väntan på entreprenören för kunden. Det finns också möjligheter för kostnadsfri ombokning samt möjlighet att sotning eller brandskyddskontroll genomförs efter ordinarie arbetstid.

En del i upphandlingen är att en ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll tagits fram. Taxekonstruktionen gäller för respektive distrikt och består av en taxa för sotning och en taxa för brandskyddskontroll som båda är uppbyggda på samma sätt. Taxan består av grundavgift samt rengöringsavgift/kontrollavgift. Grundavgiften avser kostnader för ex. administration och transporter. Rengöringsavgiften/Kontrollavgiften avser arbetskostnader för ex. nödvändiga arbetsmoment i samband med rengöringen eller kontrollen samt dokumentering av kontrollen.

De nya entreprenörerna utgörs av nedanstående.

  • Skövde kommun - GÖSAB Sotning AB.
  • Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner - Vara Sotning & Fastighetsservice AB som bytt namn till Sotargruppen V. Skaraborg AB.
  • Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner - Sotar'n i Hjo-Tibro AB som bytt namn till Sotargruppen Ö. Skaraborg AB.

 

Har du några frågor om sotning och brandskyddskontroll eller de nya entreprenörerna är ni välkommen att ta kontakt med oss via kontaktuppgifter till höger.