Faktura till Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till RÖS måste skicka e-fakturor senast från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? 

 

Hur påverkas du som är leverantör till RÖS av lagen om e-fakturor?

 

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura senast 1 april 2019.

Så här gör du:

 

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?

Har du aldrig skickat en e-faktura till RÖS tidigare, eller skickar du e-faktura till RÖS redan idag men vill ändra format eller skicka fakturan genom PEPPOL nätverket?

  1. Anmäl i vår e-tjänst att ni kommer att skicka e-faktura. På så vis kan vi bevaka att fakturan inkommer och att den innehåller rätt uppgifter.

 

Kan ni inte skicka e-fakturor idag?

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor och vill använda vår fakturaportal?

  1. Anmäl i vår e-tjänst att ni kommer att skicka e-faktura.
  2. Gå sedan till Fakturaportalen. Där vi erbjuder en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera fakturan manuellt.

 

E-faktura adressuppgifter

RÖS tar emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket och med Peppolid: 2220001115

Format:

  • Svefaktura BIS 5A 2.0
  • Svefaktura 1.0.
  • PEPPOL BIS Billing 3

Kontakta er samarbetspartner för e-fakturering för att (ansluta er till) och sända via PEPPOL-nätverket.

 

Fakturareferens RÖS

Alla leverantörsfakturor som inkommer till RÖS ska innehålla en giltig fakturareferens. Referensen lämnas vid beställningstillfället.