Blikstorp

Operativ beredskap:

2 räddningsvärnsförmän
8 räddningsvärnsmän

Fordon:

1 Släckbil
1 Terrängbil
1 Midnre båt