Hjo

Operativ beredskap:

1 styrkeledare deltid (5 minuters anspänningstid)
4 brandmän deltid (5 minuters anspänningstid)

Fordon:

1 Släckbil
1 Höjdfordon
1 Tankbil
1 Terräng/räddningsbil
1 Pickup
1 Större båt
1 Mindre båt