Mariestad

Vid heltidsstationen i Mariestad har vi samlat två specialkunskaper. Den ena är sjöräddning, vi har där tre båtar, och den andra resursen gäller räddningsinsatser vid olyckor med tung trafik såsom bussar, lastbilar med mera. I Mariestad har vi också förbundets egna övningsfält beläget. På brandstationen i Mariestad finns också personal från vår förebyggande verksamhet, i form av en brandinspektör med ansvar för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Operativ beredskap:

1 Insatsledare (90 sekunders anspänningstid)  vardagar dagtid, övrig tid beredskap
1 styrkeledare heltid (90 sekunders anspänningstid)
4 brandmän heltid (90 sekunders anspänningstid)
1 styrkeledare deltid (7 minuters anspänningstid)
2 brandmän deltid (7 minuters anspänningstid)

Operativa fordon:

1 Insatsledarbil
2 Släckbilar
1 Höjdfordon
1 Tankbil
1 Tungräddningsbil
1 Pickupbil
1 Större båt
1 Mindre båt