Skövde

Vid brandstationen i Skövde, som är en av våra två heltidsbrandstationer, arbetar största delen av vår administrativa personal. Det är här förbundsdirektören finns med sin stab och även större delarna av förebyggandeavdelningen och drift- och underhållsavdelningen.

Operativ beredskap:

1 Inre befäl (60 sekunders anspänningstid)
1 Insatsledare i jour (90 sekunders anspänningstid)
1 Styrkeledare heltid (90 sekunders anspänningstid)
4 brandmän heltid (90 sekunders anspänningstid)
1 Räddningschef i beredskap (90 sekunders svarstid)
1 Insatsledare i beredskap (90 sekunders svarstid)
1 Styrkeledare deltid (10 minuters anspänningstid)
4 brandmän deltid (10 minuters anspänningstid)

En nationell resurs för lösande av räddningsinsatser vid olyckor med farliga ämnen finns också placerad vid brandstationen i Skövde.

Operativa fordon:

1 Räddningschef i beredskapsbil
1 Insatsledarbil
2 Släckbilar
1 Höjdfordon
1 Mindre tankbil
2 Lastväxlare med bland annat större tankar
1 Terrängbil
1 Restvärdesräddningssbil
1 Pickup
1 Mindre båt