Räddningsfrånkoppling

 

Ger möjlighet till att öva räddningsfrånkoppling.